De eerste schoolweek is voorbij.
In deze warme nazomer hebben we samen de ‘regeltjes’ verkend van de klas. We hebben afspraken gemaakt om de klaswerking vlot te laten verlopen. De vriendjes waren heel benieuwd naar de verschillende hoekjes. We onderzochten samen hoe we de verdeling van de hoekjes gemakkelijk kunnen laten verlopen en daarna … spelen!

Als kleuterteam hebben we een toneeltje opgevoerd.
Enkele leraren speelden arrogante superhelden met elke een specifieke kracht. Eén leraar had geen superkrachten. We leerden dat niet alle superhelden met superkrachten daarom ook echte helden zijn. Mensen zonder superkrachten hebben hun eigen talenten die ze kunnen gebruiken om mensen te helpen. De kleuters hebben goed gelachen, verdriet gedeeld en iets bijgeleerd.

In mijn klasje heeft iedereen talenten en deze benutten ze in de klas met een glimlach.

Meester Jos