Na het vele en harde werk tijdens het projectweek, is het deze week wat rustiger. We houden een observatieweek. Hierbij maakt de meester gebruik om meer te weten te komen wat de vriendjes allemaal kunnen. De meester observeert de vriendjes die in de hoekjes spelen of  één voor één komen de vriendjes bij mij. Op een speelse manier krijgen de vriendjes een opdracht en zo kan ik beter hun vaardigheden evalueren en zo weet ik waar ik verder moet aan werken in de komende weken.

Natuurlijk beginnen de vriendjes over Sinterklaas te praten en heb ik Sinterklaas ook al wat geïntroduceerd. Dit heb ik gedaan door een verhaal te lezen waar Sinterklaas zijn kleren verliest.

Volgende week gaat het terug wat drukker zijn, want dan is het thema Sinterklaas.

Meester Jos