Deze week werkten we door over de dieren van de zee. Na een tweede waarneming van enkele dieren bootsten we in de namiddag de dieren na. Daarna volgden we een raadspel waarbij een kleuter een dier nabootste en de andere konden raden welk dier het was. Op een ander moment beluisterden we het muziekfragment van: het aquarium uit ‘Carnaval des animaux’. Na het beluisteren waren we allemaal vissen die op de muziek bewogen. Samen met het 3de kleuter speelden we een bingoloopspel met allerlei zeedieren. We waren in groepjes verdeeld en haalden uit de hoepel een kaartje van een dier. Als het dier op onze bingokaart stond, mochten we een schijfje leggen op het juiste dier. Daarna liep het volgende kindje om een kaartje te halen.

Het hoogtepunt van onze week was natuurlijk onze schoolreis naar Sea-life en de zee. Jullie kleuter zal er al volop over verteld hebben. Foto’s zijn hier te zien en op onze facebookpagina.