Deze week staat in het teken van pop-up activiteiten. Eigenlijk is het een andere benaming voor themavrij werken, waarbij ik de kleuters observeer en samen met hen meespeel. Ik noem het ‘pop-up’ omdat de kleintjes elke dag rond een specifiek voorwerp of persoon werken.

Op de eerste dag hadden de kleuters veel te vertellen over hun vakantie. Een vriendje deelde bijvoorbeeld dat ze was gaan rolschaatsen. Ze zei dat ze meer achteruit dan vooruit ging. Naar aanleiding van dit verhaal hebben de vriendjes kleurrijke rolschaatsen getekend in het knutselhoekje.

De volgende dag heb ik het verhaal voorgelezen van prinses Arabella die naar school ging. De kleuters hebben vervolgens allemaal prinsessen getekend in het knutselhoekje. Ze mochten ook als prinsessen rondstappen en deden dit met veel elegantie.

Vanaf donderdag hebben we het thema afval erbij betrokken. We hebben een filmpje bekeken waarin werd getoond hoeveel rommel mensen maken en het belang van sorteren werd benadrukt. Dit hebben we op een leuke manier gedaan met een toneelstukje. De vriendjes zijn altijd geïnteresseerd in toneelstukjes.

Ik heb de vriendjes verteld dat we volgende week gaan werken rond het thema fotografie. Ze waren hier al eerder in geïnteresseerd, maar nu is hun interesse nog meer gewekt. Ze zijn zelfs begonnen met het maken van hun eigen fototoestellen van blokjes om foto’s te nemen van hun bouwwerken.

Volgende week mogen de vriendjes een foto meebrengen van iets dat ze mooi vinden.

Meester Jos