De werking van de klas is door bijna alle vriendjes al goed begrepen. Ze hebben alle hoekjes van de klas verkend en voelen zich er comfortabel. Stapsgewijs introduceren we nu meer van het ‘schoolse’ element op een speelse manier.

We zijn gestart met het thema ‘Kleuren veranderen!’

Er zijn zoveel kleuren om te ontdekken! De vriendjes vonden het leuk om met kleuren te experimenteren. Tijdens het vrij schilderen mochten ze de kleuren lichter of donkerder maken. Zwart maakte alles donkerder en wit maakte alles lichter. Bovendien mengden ze verschillende kleuren; rood en geel werden oranje, rood en blauw werden paars, enzovoort. Op deze manier leren ze op een creatieve en plezierige manier over kleuren.

We hebben ook enkele wiskundige elementen geïntroduceerd, zoals het schilderen van patronen en het seriëren van kleuren, van donker naar licht en omgekeerd.

Volgende week starten we met een nieuw thema. Dit thema is gekozen door de vriendjes van het tweede en derde kleuter. Ze hadden de keuze uit drie onderwerpen: huisdieren, verkeer en gevoelens. De vriendjes hebben gestemd door hun symbooltje in een stembusje te stoppen. De meeste stemmen gingen naar het thema ‘gevoelens’, dus de komende twee weken gaan we aan de slag met dit onderwerp.

Meester Jos