Welke krachten hebben superhelden? Sterk zijn, goeie ogen, supersnel, goed gooien, grote mond… Allemaal verschillende superkrachten!

De vriendjes hebben wel geen superkrachten, maar ze kunnen ook heel veel en dit hebben we ‘getest’.

In samenwerking met het vierde leerjaar hebben de vriendjes hun eerste ‘testjes’ gekregen. In groepjes van twee en aan de hand van verschillende opdrachten verkenden ze alles rond het kleutergebouw. Opdrachten zoals tussen de kegels wandelen met tafeltennisbal op een lepel, de bal scoren in de goal, …

Op dinsdag kregen de vriendjes andere testen om hun talenten te verkennen. Hun evenwicht testen op een parcours met banken, werpkracht en richten door te gooien met ballen,….

Maar superhelden zijn niet alleen belangrijk voor hun superkrachten, superhelden moeten goed nadenken, want boeven pluk je er niet zomaar uit.
De vriendjes kregen een beschrijving van enkele boeven en met deze beschrijving zochten de vriendjes de juist boef op een prent, als ze de juiste boef vonden kregen ze een beloning, een puzzelstukje. Als alle boeven gevangen waren en alle puzzelstukjes verzameld , maakten de vriendjes de puzzel en verscheen er een superheld.

De vriendjes hebben dit zeer goed gedaan en aan de hand van de ‘testjes’ kregen alle vriendjes een diploma als superheld. Bravo!

Je moet niet kunnen vliegen om een superheld te zijn, in mijn klasje is iedereen super met zijn eigen talenten.

Meester Jos