Deze week werkten nog verder over de boerderij samen met de kinderen van het 3de kleuter. Zo konden we wat moeilijker oefeningen en spelletjes maken zoals: vlekken tellen op de koe, telspel varkens waarbij we al eens de roze, bruine en zwarte varkens bij elkaar optelden. Bij een andere oefeningen leerden we samengestelde woorden maken zoals: koeien + stal = koeienstal, paarden + staart = paardenstal, konijnen + hok = konijnenhok, enz… . Verder hebben we reeksen aangevuld. Juf legt een geit, een schaap, een schaap, een geit en wij moeten de reeks aanvullen.

In de werkhoek werkten we verder aan ons dierenmasker. We kozen de oortjes, tekenden zelf rond de vorm en knipten de oren zelf uit. Op een ander moment versierden we de masker met allerlei papiertjes, wol draden, wattenbollen enz… .

Maar ons hoogtepunt van de week en van ons project is onze uitstap naar de kinderboerderij. We konden de dieren die buiten staan, bekijken. We wandelden ook in het bosje op zoek naar konijnen en fazanten. Het was leuk om nog eens op uitstap te kunnen gaan. Foto’s over deze uitstap volgen nog.