We leerden deze week een versje over zwarte piet. Samen met onze zwartepietendans zullen we dit tonen als de Sint ons komt bezoeken op school. We speelden in de kring een telspel met de zak van zwarte piet. We rolden met de dobbelsteen en mochten dan evenveel stukken speelgoed in de zak kleven. In de werkhoek knutselen we ook een mijter of muts van zwarte piet.
Samen met de kinderen van de lagere school werd het nieuwe vriendschapsthema voorgesteld. De juffen en meesters speelden een toneeltje over jaloers zijn. We besloten dus dat vriendschap is: niet jaloers zijn.