We werken deze week ons thema af over ziek zijn. In de werkhoek werkten we alle werkjes af en experimenteerden we met spuiten, druppeltellers en verf. Het werd een mooi kunstwerkje. In de kring herhaalden we ons versje maar we zongen ook een liedje over pijn. We luisterden naar het verhaal over de ambulance en daarna beschilderden we in de werkhoek een ambulance in de juiste kleuren.