In sommige hoekjes komt het thema ook aan bod. Zoals in de poppenhoek en bij het bouwen met de blokken. Sanaya bouwde een huisje met de Lego-Blokjes. Wat goed gedaan!!!