Op maandag begonnen we met het nieuwe thema: de dierentuin. We zullen hier een kleine 3 weken rond werken. Enkele dieren bekijken we wat dichterbij. De slang, de aap en de leeuw komen deze week al aan bod. We bekijken samen met de kleuters van K3 de gedragingen en hoe de dieren eruit zien op het digi- bord. In de werkhoek knipten we zelf stukjes papier die we dan opkleefden tot een slang. Drie aapjes kleefden we van klein naar groot. En we knutselden een masker van een leeuw. Verder luisterden we in de kring naar het verhaal van 8 apen die sprongen op een bed. We speelden een schaduwspel. Daarbij probeerden we te raden van welk dier de schaduw was. Een beetje moeilijker was de helftendomino. We moesten goed zoeken welke delen van de dieren er bij elkaar pasten.