Deze week werken we samen met juf Valentine (stagiair) rond het thema ‘viespeukje’. We maken kennis met wat vies en net is. Samen zullen we vlekken bekijken en vergelijken. De kleuters krijgen het verhaal ‘Opa Jan maakt zijn huis schoon’ te horen. Net als opa Jan knutselen we een poetsrobot. En we zingen een liedje over een vies meisje, enz …