Ons eerste werkje deze week wordt een groepswerk. We schilderen eerst elk een stuk van een lange trein. Op een heel lang blad zullen we samen sporen, gras en lucht schilderen. Daarop kleven we dan onze lange trein.
We kunnen ook een zelf een trein knippen uit glanspapier. Dat is wel moeilijk maar het lukt wel bij de meeste vriendjes om een mooie trein op te kleven.